15 dec 2011 18:51

Ministerraad van 16 december 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Vertegenwoordiging van de nieuwe regering in de verschillende comités
 • Gunning van bestellingen in het kader van de overheidsopdracht voor de ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën
 • Inschrijving van voertuigen:
  • vernieuwing contract met de firma CSC
  • verhoging van de vergoeding voor de inschrijving
 • Beliris: dading inzake de werkzaamheden onder de Residence Palace voor de spoorwegverbinding Watermaal-Shuman-Josaphat
 • Benoeming van de voorzitter en de leden van het wetenschappelijk en
  raadgevend comité van het Observatorium voor chronische ziekten
 • Toekenning van overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Infrabel geeft nieuwe aandelen uit
 • Verhoging van retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
 • Tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers
 • Deelname van B-fast aan oefening CODRII 2011
 • Inzet van zeven Belgische militairen in Burundi
 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Tewerkstelling:
  • eerste besluiten die het regeerakkoord uitvoeren

Na de ministerraad vindt u de beslissingen van de ministerraad op www.premier.be en www.presscenter.org.