17 feb 2011 16:27

Ministerraad van 18 februari 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten
 • Coperfin 2011 - Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën 
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Beliris: bijakte bij de ontwerperopdracht voor de renovatie van het Magrittegebouw in Jette
 • Vrijgave van de eerste schijf van het federale investeringsprogramma 2011
 • Wijziging van de statuten van Infrabel en de NMBS
 • Wetboek van de inkomstenbelasting: vereenvoudigde aangifte uitgebreid
 • Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering
 • Sociale zekerheid:
  • Behandeling met Avastin van recidief glioblastoom bij volwassenen
  • Tussenkomst van het RIZIV in nationale preventieve vaccinatiecampagnes vastgelegd
 • Landsverdediging: beziging van militairen buiten de krijgsmacht
 • Overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en Association régionale de santé et d'identification animale
 • FOD Binnenlandse Zaken: subsidie voor de aankoop van brandweermateriaal
  • Reglementering van de bescherming tegen ioniserende stralingen uit weesbronnen
 • EBWO: tweede algemene kapitaalverhoging van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
 • Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie
 • Landsverdediging:
  • samenwerking over digitale geografische
   informatie tussen de landen van de Benelux
  • internationale uitvoeringsovereenkomst soldaatsystemen
  • overheidsopdracht voor Landsverdediging
 • EUMETSAT: deelname van België aan het MTG-programma

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.