17 mrt 2011 15:18

Ministerraad van 18 maart 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Beliris: verlenging vn de overheidsopdracht voor de stockopdracht topografie
 • FOD Justitie: overheidsopdracht voor een elektronische juridische gegevensbank
 • Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en
  Restitutiebureau - tweede lezing
 • Landsverdediging: overheidsopdracht en inzet van Belgische militairen in Benin
 • Sociaal statuut van zelfstandigen: vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
 • Sociale zekerheid:
  • Globaal beheer en alternatieve financiering van de sociale zekerheid
  • Wijziging van de nomenclatuur voor tandheelkundige verzorging
 • Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer
 • Modernisering van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor
  investeringsgaranties
 • België scheldt schulden van Congo kwijt
 • Negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank
 • Afstand van het geding tegen Zwitserland in de zaak Sabena 
 • Ontbinding van de WEU

 Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.