19 feb 2009 11:21

Ministerraad van 20 februari 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

  • Regie der Gebouwen: justitiepaleis van Neufchâteau 
  • Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging 
  • Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht - tweede lezing
  • Recht op verhoogde tegemoetkoming voor niet-begeleide minderjarige buitenlanders
  • Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschutte werkplaatsen
  • Wijziging ouderschapsverlof
  • Arbeidskaart voor buitenlandse leidinggevenden
  • Nationaal actieplan '1325: vrouwen, vrede en veiligheid'
  • Regeling van de overdracht van personeel van belastingsdiensten
  • Financiering van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De persberichten vindt u na de ministerraad op www.premier.be en www.presscenter.org.