24 mrt 2020 14:59

Ministerraad van 24 maart 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op dinsdag 24 maart 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

Tijdens de elektronische vergadering van de ministerraad van dinsdag 24 maart, is beslist dat er in art 1 § 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 niet langer een uitzondering wordt gemaakt voor kappers. Zij konden tot nog toe open blijven als ze in hun zaak maar één klant per keer zouden ontvangen, op afspraak, en met maximaal respect voor regels over social distancing. Deze uitzondering zal vanaf vannacht, middernacht, niet meer gelden.

De verschillende maatregelen die genomen zijn in het kader van de strijd tegen COVID-19 en hun duurtijd zullen geëvalueerd worden tijdens een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, die komende vrijdag 27 maart wordt gehouden. De Nationale Veiligheidsraad zal zijn oordeel zoals altijd baseren op wetenschappelijk advies.

Alle verdere informatie kunt u vinden op de website www.info-coronavirus.be