24 mrt 2010 12:07

Ministerraad van 25 maart 2010

De ministerraad kan de agenda wizjgigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wizjgigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Beveiliging van de juridische diensten in het Justitiepaleis van Brussel
 • Regie der Gebouwen: bestemming van de vroegere kolenwasserij van Pérronnes-lez-Binche voor opslag door POD Wetenschapsbeleid
 • Aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de Dienst voor
  overzeese sociale zekerheid
 • Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie
 • Ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor de mededinging
 • Openbaar ambt: invoering van de management- en staffuncties bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
 • Samenwerkingsprotocol inzake de strijd tegen de ernstige en
  georganiseerde sociale fraude
 • Opheffing van de federale fase van het beheer van de A/H1N1-grieppandemie
 • Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
 • Nationale pensioenconferentie: tussentijds rapport en vervolg van de werkzaamheden (groenboek)
 • Berekening van de bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen
 • Coördinatie van het federale beleid inzake de strijd tegen klimaatverandering
 • Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over de Belgische
  internationale ontwikkelingssamenwerking - tweede lezing
 • Internationaal verdrag:
  • Wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen
  • Akkoord tussen België en Monaco over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden
  • Akkoord tussen België en Andorra over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.