26 mrt 2004 16:00

MINISTERRAAD VAN 26 MAART 2004

De Ministerraad keurde vrijdag, volgens de schriftelijke procedure, maatregelen goed in verband met de NMBS.

De Ministerraad keurde vrijdag, volgens de schriftelijke procedure, maatregelen goed in verband met de NMBS.

Het gaat meer bepaald om het bedrifsplan 2003-2004-2005, het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginsfrastructuur, de wetsbepalingen in te voegen in het toekomstige voorontwerp van programmawet en het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.