25 mrt 2009 15:07

Ministerraad van 27 maart 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Aanstelling van een advocaat door het Arbitragehof en recht op juridische bijstand - tweede lezing
 • Aanstellingen en benoemingen: 
  • Benoeming van een lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie
  • Aanstelling van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Regie der Gebouwen: tijdelijk onderhoudscontract voor het WTC III en huurcontract voor gebouwen in Kortrijk en Doornik
 • Aanwerving van contractuelen bij federale openbare diensten voor de behandeling van migratiedossiers
 • Regeling van de mobiliteit van ambtenaren in de federale, gewest- en
  gemeenschapsoverheden
 • Bestrijding van het misbruik van kansspelen
 • Uitzendarbeid voor verpleegkundigen in de gevangenissen 
 • Digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de federale overheidsdiensten
 • Overheidsopdrachten:
  • Defensie: onderhoud van de tactische lasersimulator Minidra
  • Informatica en telecommunicatiespecialisten voor de federale politie
 • Staatswaarborg voor vorderingen en verliezen van Fortis Bank NV
 • Uitbreiding van de staatswaarborg van bepaalde risico's van financiële instellingen
 • Verlaagd BTW-tarief voor de heropbouw van woningen
 • Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat
 • Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verzekering voor militairen - tarieven vroedvrouwen en paramedici
 • Fiscale vrijstelling van de tussenkomst van de werkgever in de aankoop van pc's voor privé-gebruik
 • Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar - tweede lezing 
 • Loopbaanonderbreking bij Bruxelles-Formation
 • Kinderbijslag voor kinderen met handicap - zelfstandigen
 • Aanduiding van de diensten die de uitvoering controleren van normen en voorschriften van de EU op het vlak van de voedselveiligheid
 • Consolidatie van het Belgische Biological resource centre (BRC) en integratie in het Knowlegde based Belgian Biological resource engine (BBRE)
 • Vaststelling van de tussenkomst van de werkgever in de prijs van treinkaarten
 • Toekenning van een staatswaarborg voor alternatieve financiële verrichtingen van de NMBS-holding
 • Pensioenen openbare sector:
  • verhoging van het maximum pensioenbedrag voor de toekenning van vakantiegeld
  • verhoging van de forfaitaire bedragen van de gewaarborgde
   minimumpensioenen
 • Instelling van de Europese Conferentie voor moleculaire biologie - Oprichting van het Europees laboratorium voor moleculaire biologie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.