02 mrt 2011 15:18

Ministerraad van 3 maart 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Dossier van de Regie der Gebouwen
 • Begroting 2011: voorontwerp van wet op voorlopige kredieten
 • FOD Justitie: centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten
 • Mobilitieit en vervoer:
  • scheepvaart: verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen
  • scheepvaart: aansprakelijkheid van de vervoerders van passagiers over zee
  • veiligheid van kritieke Europese infrastructuren in het luchtvervoer
  • invoering van het nieuwe Europese rijbewijs
 • Werkplaatsen: verplichte registratie aannemers afgeschaft en invoering van een electronische registratie van de aanwezigheden
 • Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
 • Elektronische communicatiediensten: jaarlijkse retributie voor de kleine operatoren van elektronische communicatie
 • Deelname van een mijnenjager met bemanning aan Active-Endeavourmissie tegen terrorisme
 • Aanpassing van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij
 • Indicatieve planning van de deelname aan de internationale missies voor civiel crisisbeheer
 • Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en presscenter.org.