07 apr 2011 17:05

Ministerraad van 8 april 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

 • Budgettaire discipline : aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Aanpassing van de wetgeving over de overheidsopdrachten en opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • Verlenging van de jaarlijkse dotatie aan de Koning Boudewijnstichting ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij
 • Dossiers Regie der Gebouwen in Antwerpen en Gent
 • Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten
 • Staatsveiligheid: toelating tot de stage voor geslaagden van een vergelijkend wervingsexamen - tweede lezing
 • FOD Binnenlandse Zaken : federalisering van de 100-oproepcentrales
 • Erkenning als nationale ramp
 • Mobiliteit:
  • Verdeling van de capaciteiten en retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur
  • Oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor
  • Onderzoek van de scheepvaartongevallen
 • Opheffing van de A/H1N1-griepepidemie
 • Financiering van bepaalde loonkosten in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging
 • Betaling van een syndicale premie in de ziekenhuissector
 • Ondernemingen: regels voor de organisatie van de sociale verkiezingen
 • Justitie: bescherming van bedreigde getuigen - tweede lezing
 • Verlenging van de overeenkomsten met de steden en gemeenten voor projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen
 • Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten
 • Inzet van een militair in het kader van de operatie EUNAVFOR ATALANTA
 • Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie en preventie van conflicten
 • Ontbinding van de International Union for the Publication of Custom Tariffs

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.