07 mei 2009 16:49

Ministerraad van 8 mei 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Oprichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit 
 • Mandaat van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking
 • Samenstelling en werking van de Nationale Landbouwraad gewijzigd
 • Wijziging wetgeving over de terbeschikkingstelling van werknemers 
 • Wijziging van de reglementering van de dienstencheques
 • 2010 Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting
 • Deelname aan een multinationale ontmijningsoperatie in de Baltische zee 
 • Bekrachtiging van het protocol over strategische milieueffectenrapportage
 • Verdrag inzake clustermunitie 
 • Overeenkomst met Turkije over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Bevordering biobrandstoffen 

  Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.