08 nov 2007 16:39

Ministerraad vrijdag 09 november

Ministerraad vrijdag 09 november
10.00 uur
Wetstraat 16
1000 Brussel

Ministerraad vrijdag 09 november 10.00 uur Wetstraat 16 1000 Brussel

MINISTERRAAD 09/11/2007 10.00 U. AGENDA OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENMINISTER BELAST MET EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Overzicht van de 13 richtlijnen die nog kunnen omgezet worden vóór 10 november 2007. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Hoofdstuk IV, met als titel expertises inzake genetisch onderzoek, van de schaal der honoraria in strafzaken gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. MINISTER VAN FINANCIËN GENT - Centralisatie van Federale Overheidsdiensten - Herhuisvesting van de 19 diensten in de gebouwen Ter Plaeten, Kouterpoort en Zuiderpoort - Afsplitsing van de meest dringende beslissingen :a) Herhuisvesting van de Registratie en Domeinen ;b) Besteding van een saldo voor de gedeeltelijke financiering van de centralisatiebeweging. MINISTER VAN FINANCIËN MACHELEN – Federale Politie – Verkeerspost - Huur van een loods, gelegen Beaulieustraat 18. MINISTER VAN LEEFMILIEU Verlenging van het samenwerkingsakkoord met het Groothertogdom Luxemburg betreffende het bijhouden van een geconsolideerd register voor broeikasgassen voor de periode 2008-2011. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIESTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2007 - Goedkeuring van de projecten "armoedebestrijding" - Tweede schijf 2007. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN FINANCIËN LIBERIA - Schuldkwijtschelding bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.