22 nov 2007 17:43

Ministerraad vrijdag 23/11/2007

Ministerraad vrijdag 23/11/2007
10.00 uur
Wetstraat 16, Brussel

Ministerraad vrijdag 23/11/2007 10.00 uur Wetstraat 16, Brussel

MINISTERRAAD 23/11/2007 10.00 U. AGENDA ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Principenota inzake het plaatsen van anti-indringingsnetten in bepaalde strafinrichtingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Verlenging van de huurovereenkomst met de firma UNISYS voor de informaticaconfiguratie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN BEGROTING Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen (artikel 78). Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen (artikel 77). MINISTER VAN MIDDENSTAND Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. MINISTER VAN LEEFMILIEU Eerste JI/CDM Tender - Goedkeuring van het contract "Emission Reductions Purchase Agreement - ERPA" onderhandeld met Yash Papers Ltd., in uitvoering van de beslissing van de Raad van 1 juni 2007, en verlening van een mandaat tot ondertekening van het contract. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN B-FAST-Operatie (Belgian First Aid & Support Team) - Overstromingen in Mexico.