22 okt 2021 12:42

Ministers lanceren campagne ‘Tree of Trust’ tijdens online-event

Vanochtend vond bij de RSZ een evenement plaats over de betekenis van de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis. Samen met enkele experten maakten de ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval een balans op van de levensbelangrijke rol die de sociale zekerheid heeft gespeeld tijdens de coronacrisis.

"Het grootste sociaal net ooit"

“Het grootste sociaal net ooit ving de coronacrisis op”, zei Frank Vandenbroucke (Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). “Dat gebeurde niet alleen om de gezondheid van mensen te beschermen, maar ook om de jobs en de inkomens te beschermen waarvan ons welzijn in grote mate afhankelijk is.”

“Meer dan andere landen is België erin geslaagd om tijdens de coronacrisis de werkgelegenheid en het economisch weefsel te beschermen. Onze robuuste sociale zekerheid ligt daardoor vandaag aan de basis van het onverhoopt veerkrachtig herstel”, zei minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. “In een snel veranderende wereld moeten we ons sociaal model niettemin voortdurend in vraag stellen, om het te versterken. Daarom werk ik momenteel aan een beter statuut voor werknemers die precaire arbeid verrichten in de kunstensector, de platformeconomie of het sekswerk. Enkel door onze sociale zekerheid te blijven heruitvinden en verder uit te bouwen, zullen we de grootste slachtoffers van de klimaatcrisis en andere sociale crisissen goed kunnen beschermen.”

David Clarinval (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) belichtte de maatregelen die de overheid voorzag om zelfstandigen de crisis door te helpen. "In het licht van deze ongekende gezondheidscrisis heeft de federale regering alles in het werk gesteld om onze zelfstandigen te helpen door talrijke crisismaatregelen in te voeren. De uitvoering van deze maatregelen was alleen mogelijk dankzij de tussenkomst van een sterke sociale zekerheid. Onze zelfstandigen konden immers rekenen op het aanzienlijke werk van de administraties: het RSVZ, de FOD Sociale Zekerheid, het RIZIV en ook de sociale verzekeringsfondsen. Zij gaven blijk van een grote wendbaarheid door snel informatie door te geven op een duidelijke en efficiënte manier”.

#treeoftrust

Tijdens het evenement werd ook het startschot gegeven van de campagne Tree of Trust.

In een periode waar onze samenleving hard getroffen wordt door de coronacrisis is de rol van de sociale zekerheid nog duidelijker geworden. De ‘Tree of trust’-campagne is een mooie, symbolische manier om dat te benadrukken.

Dat vertaalt zich vanaf 22 oktober in een video die te zien is op sociale media en een campagnewebsite. Daarnaast staan er ook zeven videogetuigenissen centraal. Mike, Nicole, Emmanuel, Anna, Kylian, Bregt en Stefan vertellen een verhaal  over de sociale zekerheid die het verschil heeft gemaakt in hun leven.

Meer informatie

Alle filmpjes die bij deze campagne horen, vind je – voorzien van wat uitleg – terug op de campagnewebsite treeoftrust.be.