28 feb 2013 17:43

Missie van Defensie voor opleiding in de genieschool van Likasi

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een detachement van instructeurs naar Congo te zenden om de Congolese militairen bij te staan met een opdracht van coach the trainer in de genieschool van Likasi.

Acht à negen militairen zullen twee maal twee maanden lang de Congolese militairen bijstaan in de genieschool van Likasi. De missie kadert in het Militaire Partnerschapsprogramma met Congo. De militairen vallen onder het statuut bijstand buiten het nationale grondgebied (kb 03 - coëfficiënt 2).