14 jan 2005 16:00

MNEPR

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het kaderakkoord 'Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation' (MNEPR) en zijn protocol, die een juridisch kader vastleggen voor de internationale samenwerking met de Russische Federatie op het vlak van kernenergie.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het kaderakkoord 'Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation' (MNEPR) en zijn protocol, die een juridisch kader vastleggen voor de internationale samenwerking met de Russische Federatie op het vlak van kernenergie.

België heeft dit kaderakkoord op 21 mei 2003 te Stockholm ondertekend, samen met andere EU lidstaten, Noorwegen, de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, de Russische Federatie en de Verenigde Staten. Dezelfde dag hebben de partijen, de Verenigde Staten uitgezonderd, ook het bijkomend protocol ondertekend. Het doel van deze instrumenten bestaat erin de samenwerking te bevorderen op het vlak van het veilig beheer van radioactief afval en bestraalde brandstof in de Russische Federatie of elk ander aspect met betrekking tot de nucleaire veiligheid, zoals de buitendienststelling van nucleaire onderzeeërs en ijsbrekers die zich in de Barentszee bevinden. De instrumenten zijn van essentieel belang voor Westerse bedrijven die bijstandsprojecten wensen te realiseren op basis van bilaterale en multilaterale uitvoeringsovereenkomsten. Dergelijke samenwerking met betrekking tot gevoelige nucleaire materialen kadert bovendien in het engagement van België in het kader van het G8 globaal partnerschap tegen de verspreiding van massavernietingswapens.