26 apr 2012 17:21

Mobiele satelietdiensten

De ministerraad keurt een ontwerp van besluit goed over de mobiele satelietdiensten.

Het ontwerp dat minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte voorstelt, voert  beschikking 626/2008/EG uit. Ze geeft de operatoren Solaris Mobile ltd en Immarsat venture ltd de toelating om frequenties in de 2 GHz-band te gebruiken op voorwaarde dat ze bij het Belgisch Instituut voor de Postdiensten en telecommunicatie een verzoek indienen. Het ontwerp legt de voorwaarden vast die de operatoren moeten naleven om in België hun diensten aan te bieden.