24 sep 2010 11:39

Mobiliteit

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit - Tweede lezing

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit - Tweede lezing

Op voorstel van de heer Yves Leterme, Eerste minister, en Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, heeft de ministerraad in tweede lezing het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit goedgekeurd. Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft meer bepaald betrekking op de volgende wijzigingen:


Maritiem transport

Het betreft de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2009/123/EG, van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009, tot wijziging van richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken.


Luchttransport 

Het betreft de omzetting van de richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden. Het voorontwerp wijzigt meer bepaald bepaalde aspecten van het economisch regulatiestelsel van de luchthaveninstallaties teneinde het te moderniseren.