20 jul 2023 18:32

Modaliteiten voor de toekenning van subsidies aan verenigingen die actief zijn in het domein van gendergelijkheid en gelijke kansen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de voorwaarden en modaliteiten bepalen voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan organisaties die actief zijn in het domein van gendergelijkheid en gelijke kansen, wat betreft de materies die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren.

De ontwerpen hebben als doel de koepels van organisaties die strijden tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, de verenigingen die strijden tegen racisme en de verenigingen die strijden voor gendergelijkheid, in staat te stellen hun opdrachten te vervullen en hun werk voort te zetten door hun financiële steun te bieden voor de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Ze bepalen de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies die hun zullen worden toegekend.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor de koepels van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in het domein van de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden tegen racisme voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden voor gendergelijkheid voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid