26 mei 2023 16:48

Modernisering en uitbreiding van de vrijwillige dienst van collectief nut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed die het toepassingsgebied van de vrijwillige dienst van collectief nut (DCN) uitbreidt en de bepalingen voor de verrichters ervan moderniseert.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.