01 jul 2005 17:00

Modernisering openbaar ambt

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, nam de Ministerraad kennis van een nota over de modernisering van het openbaar ambt en de stand van zaken van de verbeterprojecten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, nam de Ministerraad kennis van een nota over de modernisering van het openbaar ambt en de stand van zaken van de verbeterprojecten.

Tussen 2002 en mei 2005 werden in 13 federale overheidsdiensten 22 Business Process Reengineering-projecten opgestart. Het doel was om via verschillende projecten de dienstverlening van de federale overheidsdiensten te verbeteren. Een verslag stelt de vooruitgang van die verbeterprojecten voor. De Ministers worden belast met de implementatie van de moderniseringsprojecten in de organisaties die onder hun bevoegheid vallen. De Minister van Ambtenarenzaken heeft de opdracht gekregen om de coördinatie van de volgende rapportering te verzekeren over de stand van zaken in de loop van het eerste semester 2007. Volgende week wordt een persconferentie georganiseerd om meer informatie over het verslag te geven.