30 aug 2002 17:00

Modernisering van bakens voor de luchtnavigatie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst goed (*) voor het onderhoud en de modernisering van de TACAN-bakens in gebruik voor de luchtnavigatie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst goed (*) voor het onderhoud en de modernisering van de TACAN-bakens in gebruik voor de luchtnavigatie.

De laatste jaren vertoonden de TACAN-systemen verouderingsproblemen. Op basis van een detailanalyse, uitgevoerd door de fabrikant, werd vervolgens een moderniseringsprogramma voor deze uitrustingen gepland voor de periode 2003-2006. (*) overheidsopdracht MRMP-C/S/C nr. 2CSC02.