08 nov 2002 16:00

Modernisering van de sociale zekerheid

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee amendementen goed bij twee voorontwerpen van wet (*) rond de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee amendementen goed bij twee voorontwerpen van wet (*) rond de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

Ter herinnering: op 1 januari 2003 dient het project "e-government in de sociale zekerheid" in werking te treden. Via dit project worden de administratieve verplichtingen van de werkgevers op het vlak van de sociale zekerheid drastisch vereenvoudigd door middel van een doorgedreven informatisering. Deze voorontwerpen van wet houden het volgende in: - de veralgemening van de "onmiddellijke aangifte van tewerkstelling" (DIMIONA); - de invoering van de elektronische en multifunctionele RSZ-aangifte; - de vereenvoudiging en informatisering van de aangifte van sociale risico's. (*) a) wetsontwerp betreffende de modernisering van het beheer van de Sociale Zekerheid. b) wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.