29 nov 2002 17:00

Modernisering van de vliegtuigen van het type Falcon 20

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de afsluiting goed, via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, van het contract voor de modernisering van de vliegtuigen van het type Falcon 20.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de afsluiting goed, via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, van het contract voor de modernisering van de vliegtuigen van het type Falcon 20.

De modernisering van de Falcon 20 vliegtuigen houdt het volgende in: - de vervanging van de motoren teneinde te voldoen aan de internationale normen betreffende geluid en vervuiling; - de vervanging van de communicatie- en navigatiesystemen door middel van de installatie van een moderne en gedigitaliseerde cockpit opdat het vliegtuig zonder beperkingen in het burgerluchtruim zou kunnen worden ingezet; - een volledige vernieuwing zodat het vliegtuig zijn VIP-opdracht zou kunnen uitvoeren. Dit omvat zowel een vernieuwing van het interieur, een nieuwe uitwendige herschildering, als het toevoegen van SATCOM met telefoon, datacommunicatie (ACARS) en fax voor de passagiers.