22 dec 2023 20:41

Modernisering van het vergunningenkader voor transmissie van elektriciteit en gas

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het vergunningenkader voor transmissie van elektriciteit en gas moderniseert en op elkaar afstemt.

De wetgeving betreffende de transmissie van elektriciteit is momenteel gebaseerd op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. Aangezien de wet bijna 100 jaar bestaat, is er nood aan een grondige update om de nodige efficiëntie en administratieve vereenvoudiging te kunnen doorvoeren.

Dit voorontwerp voorziet ook een aantal aanpassingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Deze wet regelt het wettelijk kader voor de transmissievergunningen voor het transport van gasachtige producten. Ook deze wet bestaat ondertussen al bijna 60 jaar en vereist dus ook een aantal aanpassingen aan de realiteit van de 21ste eeuw.

Zo wordt het vergunningenkader voor transmissie van elektriciteit en gas op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een meer solide wettelijk kader voor de vergunninghouders en laat een administratieve vereenvoudiging toe. Daarnaast voorziet dit voorontwerp van wet in een overleg om mogelijke conflicten te voorkomen tussen projecten van openbare nut en projecten op het openbaar domein.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het voorontwerp van wet wordt ook voorgelegd aan het Overlegcomité.