03 dec 2015 15:04

Modernisering van liften komt traag op gang

Uit de eerste controles van de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de moderniseringsoperatie van liften blijkt dat heel wat van de beoogde liften van de campagne nog steeds niet in orde zijn. “De controles in het kader van de moderniseringsoperatie zijn dit jaar gestart, maar deze tussentijdse evaluatie maakt duidelijk dat de sector laat is wakker geschoten. De jongste maanden merken we wel beterschap en dat juichen we toe”, aldus Chantal De Pauw van de FOD Economie.

 

Modernisering

Ongevallen met liften kunnen zware gevolgen hebben en daarom is het belangrijk om de mogelijke veiligheidsproblemen voor gebruikers en onderhoudspersoneel te evalueren en de nodige aanpassingen te doen. Liften die tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999 in dienst zijn gesteld, moesten tegen 31 december 2014 gemoderniseerd zijn. Daarom startten de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met een controlecampagne om na te gaan of de eigenaar of beheerder de nodige moderniseringswerken liet uitvoeren.

Controles

Alle liften in ons land moeten periodiek geïnspecteerd worden door erkende keuringsinstanties, de Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC). Deze keuringsinstanties geven de gegevens van alle liften (in dienst gesteld tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999) die nog niet gemoderniseerd zijn en dus geen veilig gebruik garanderen, door aan de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid. Het zijn deze afgekeurde liften die de overheidsdiensten tijdens de huidige controlecampagne onder de loep nemen: de FOD Economie controleert de liften in residentiële omgeving, de FOD Werkgelegenheid in de arbeidsomgeving. “Beheerders die onveilige liften in dienst houden, doen dit willens en wetens, wat een verzwarend feit is bij een ongeval”, stelt Steven Van Cauwenberghe, campagnecoördinator bij de FOD Werkgelegenheid. Tot oktober 2015 werden 815 liften gecontroleerd door de FOD Economie (332 liften) en de FOD Werkgelegenheid (483 liften): 17 % van de gecontroleerde liften bleek bij de eerste controle gemoderniseerd. Bij de nacontroles enkele weken later bleek het percentage conforme liften spectaculair gestegen naar 93 %.

  •  Residentiële omgeving (FOD Economie): 13 % bleek op het moment van de eerste controle gemoderniseerd. De andere eigenaars of beheerders kregen een waarschuwing. Uit de eerste nacontroles blijkt 78 % van de nog in orde te brengen liften nu wel in orde en 20 % was volop bezig met de nodige moderniseringswerken.
  • Arbeidsomgeving (FOD Werkgelegenheid): 20 % van de liften van de lijst waren conform gemaakt bij de eerste controles. Bij nacontrole bleken slechts 19 van de 483 liften (4 %) nog niet conform te zijn gemaakt.

Hoewel na de eerste controles een groot deel van de eigenaars of beheerders nog niet in orde was, blijkt bij de nacontrole dat ze toch wakker zijn geschoten en heeft het overgrote deel van de beheerders zich in orde gesteld”, aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie. “Dat is uiteraard een goede zaak. De bedoeling van de modernisering en deze controlecampagne is om bewoners en werknemers een veilige rit in de lift te bezorgen.” Steven Van Cauwenberghe van de FOD Werkgelegenheid vult aan dat “eigenaars of beheerders wel moeten beseffen dat de liftonderhoudsbedrijven en EDTC’s de werken voor modernisering en keuring nadien, niet altijd direct kunnen uitvoeren. De lift kan dan ondertussen enige tijd buiten dienst blijven.” De eigenaars of beheerders die bij de nacontrole nog steeds niet gestart zijn met de nodige moderniseringswerken riskeren boetes tot 15.000 euro en hoger bij ernstige risico’s of een proces-verbaal van overtreding dat kan worden overgemaakt aan het gerecht.

Brochure

De FOD Economie heeft voor de eigenaars en beheerders van liften een brochure ontwikkeld met alle uitleg over de modernisering om hen zo op de goede weg te helpen: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Als_eigenaar_zorg_ik_voor_de_veiligheid_van_mijn_lift_tcm325-272627.pdf

Liften in cijfers

In België zijn er ongeveer 90.000 liften, elk jaar komen er zo’n 2.500 bij. Liften zijn het meest gebruikte transportmiddel ter wereld en ook het meest veilige. Naar schatting vinden er in ons land zo’n 80 ongelukken per jaar plaats met liften.

Historiek

In 2003 trad het koninklijk besluit over de beveiliging van liften in werking. Dit KB geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisering van liften anderzijds. Twee jaar later werden de moderniseringstermijnen verlengd om de beheerders de tijd te geven voldoende middelen te verzamelen en de werken te laten uitvoeren. In 2012 werden deze termijnen opnieuw aangepast en kwam er een gespreide invoering van de moderniseringen, afhankelijk van de leeftijd van de lift. De gemakkelijkst te moderniseren liften moeten als eerste aangepast worden. Voor de oudere liften, soms met een historische of esthetische waarde, krijgen de beheerders meer tijd. Dit geeft de sector de mogelijkheid om specifieke, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, die aanvaardbaar zijn op het vlak van veiligheid en die het esthetische karakter van de lift behouden. In onderstaande tabel vindt u de moderniseringstermijnen. De volgende moderniseringsgolf loopt dus af op 31 december 2016 voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst zijn gesteld. “We raden beheerders van deze liften aan om niet te lang te wachten met de moderniseringswerken. Bij deze liften zullen, gezien hun leeftijd, wellicht meer en grotere aanpassingen nodig zijn”, raden de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid aan.

 

Datum van de indienstelling Moet gemoderniseerd zijn ten laatste op:
Vanaf 1 april 1984 31 december 2014
Tussen 1 januari 1958 en 21 maart 1984 31 december 2016
Voor 1 januari 1958      31 december 2022

 

Meer informatie over de modernisering van liften

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Modernisering_bestaande_liften

http://www.werk.belgie.be/personenliften

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Chantal De Pauw – woordvoerster
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel
Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95
E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be
Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie
https://www.facebook.com/FODEconomie  / http://economie.fgov.be

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Toezicht op het Welzijn op het Werk
Steven Van Cauwenberghe – sociaal inspecteur
Adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel.: 09 265 78 60
E-mail: steven.vancauwenberghe@werk.belgie.be
Twitter: @fodwerk http://www.facebook.com/FodWerkgelegenheid  / http://werk.belgie.be