25 nov 2005 16:00

Moderniseringsplan coperfin 2005

Gunning van de opdrachten van fase A en B en goedkeuring van fase C

Gunning van de opdrachten van fase A en B en goedkeuring van fase C

De Ministerraad keurde het programma goed van de projecten die in het kader van fase C van Coperfin 2005 zullen worden gerealiseerd. De projecten betreffen de behoefte aan gespecialiseerd informaticapersoneel om de informaticaprojecten te ondersteunen en de overheidsopdrachten die in het kader van het disaster recovery project (*) en de verbetering van tax-on-web bekend werden gemaakt. Daarnaast gaf de Ministerraad zijn toestemming om de dossiers van fase A (Geïntegreerd systeem voor de patrimoniumdocumentatie en Datawarehouse) en fase B (uitbreiding van het project Paperless Douane fase 1, implementering paperless douane fase 2) van Coperfin 2005 die een gunstig advies kregen van de inspectie van financiën te gunnen. De projecten die nog geen gunstig advies kregen worden gegund binnen de grenzen van de aanvaarde bedragen. De Ministerraad nam ook kennis van een richtinggevende nota over Coperfin 2006. Die behandelt de elektronische betalingsmogelijkheden en de strategische oriëntatie inzake invordering. (*) die de fysieke verwijdering van de materialen naar een site op meerdere kilometers afstand mogelijk maakt.