02 feb 2007 16:00

Moderniseringsplan coperfin 2007

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

Voortgang van het moderniseringsplan van financiën

De ministerraad nam kennis van de verwezenlijkingen van projecten van het coperfin-moderniseringsplan van FOD Financiën. De ministerraad gaf ook zijn principieel akkoord over de projecten die FOD Financiën in 2007 zal opstarten. Het plan is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. De projecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen en de beveiliging van de ICT-infrastructuur. Ze hebben als doel het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren.