07 dec 2012 18:14

Moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

De ministerraad wijzigt een bepaling inzake de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. Het dubbel cumulatieverbod wordt opgeheven.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het stelsel van moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. De voordelen toegekend door instellingen en ondernemingen die zich bezighouden met de sociale en professionele inschakeling van personen met een handicap worden niet langer beschouwd als inkomsten. Dat betekent dat ze niet in aanmerking komen voor de berekening van de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. De wijziging maakt een einde aan een dubbel cumulatieverbod: de berekening van de uitkering voor arbeidsongeschikt hield rekening met de voordelen van een integratie-inkomen en omgekeerd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten