25 okt 2018 16:49

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018 vastlegt.

De monopolierente voor 2018 bedraagt 135 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018