04 dec 2021 09:20

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2021 vastlegt.

De monopolierente voor 2021 bedraagt 135 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2021