26 jun 2009 14:18

MONUC

Zending van een detachement C-130 als steun aan operatie MONUC

Zending van een detachement C-130 als steun aan operatie MONUC

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming verleend om een detachement C-130 in te zetten in het kader van de MONUC-opdracht in de Democratische Republiek Congo. Het detachement bestaat uit 25 militairen en zal zes maanden vanuit Kisangani tactische of strategische luchttransporten voor de MONUC uitvoeren. Het toestel en het detachement komen onder operationele controle van de Force commander MONUC.

In december 2008 had de veiligheidsraad van de Verenigde Naties beslist om het aantal manschappen in Congo te verhogen.