28 feb 2003 16:00

Morele consulenten in het leger

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) aangenomen houdende oprichting van de organieke personeelformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) aangenomen houdende oprichting van de organieke personeelformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd.

Dit ontwerp beoogt een vermindering van het organieke kader van de morele consulenten. Deze vermindering houdt rekening met de evolutie van de Belgische maatschappij. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995.