25 apr 2003 17:00

Moslimexecutieve in België

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België en aanvaardde hij het ontslag van het vorige Executief.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België en aanvaardde hij het ontslag van het vorige Executief.

De interne moeilijkheden binnen het Executief van de Moslims van België leidde ertoe dat in mei 2002 twee bemiddelaars werden aangesteld, namelijk Senator Meryem KACAR en Senator Philippe MOUREAUX. Zij hebben op het einde van 2002 hun respectievelijke verslagen neergelegd en de Ministerraad heeft in zijn vergadering van 6 december 2002 een aantal opties weerhouden. Deze werden als suggestie overgemaakt aan de Voorzitter van de Algemene vergadering van de Moslims van België. Op 6 februari 2003 heeft het Executief van de Moslims van België (*), zijn ontslag aangeboden. De Voorzitter van de Algemene vergadering formuleerde een voorstel voor een vernieuwd Executief. Na onderhandelingen met de Voorzitter van de Algemene vergadering, samen met de bemiddelaars, werd een overeenkomst bereikt over de nieuwe samenstelling van het Executief. Deze benoeming vormt een overgangsmaatregel. De bestaande impasse dient immers te worden beëindigd. Het ontwerp van koninklijk besluit is echter slechts geldig tot 31 mei 2004. Op die datum moet een deel van de Algemene vergadering te worden hernieuwd. Alle actoren zijn het erover eens dat het houden van nieuwe verkiezingen rond die periode de meest aangewezen weg is. Het dossier zal door de volgende legislatuur moeten worden gefinaliseerd. (*) samengesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 1999.