14 mrt 2003 16:00

Moslimexecutieve van België

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de adviestermijn van de Raad van State voor de oprichting van een Commissie ad hoc betreffende de negatieve adviezen inzake de kandidaten voor een mandaat in de Moslimexecutieve van België.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de adviestermijn van de Raad van State voor de oprichting van een Commissie ad hoc betreffende de negatieve adviezen inzake de kandidaten voor een mandaat in de Moslimexecutieve van België.

De Raad van State zal zijn advies bij hoogdringendheid moeten uitbrengen, namelijk binnen de drie dagen. Deze wijziging wordt gerechtvaardigd door het feit dat de kandidaten dienen te kunnen beschikken over de garanties die door de bemiddelaars in hun rapporten worden voorgesteld, namelijk de mogelijkheid om een onafhankelijke commissie te vatten inzake het veiligheidsadvies dat over hen wordt verleend.