19 mei 2011 16:04

Naar een master genderstudies in België?

België is momenteel één van de weinige EU-lidstaten zonder enige masteropleiding genderstudies. Omdat het hoog tijd is om die achterstand in te halen, voerde Sophia vzw, het Belgisch netwerk voor genderstudies, op vraag van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, minister van Werk en van Gelijke kansen en met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een haalbaarheidsstudie uit naar de oprichting van zo'n master genderstudies. Het eindrapport werd op 19 mei 2011 voorgesteld op een studiedag in het Instituut, in aanwezigheid van Minister Joëlle Milquet.

België is momenteel één van de weinige EU-lidstaten zonder enige masteropleiding genderstudies. Omdat het hoog tijd is om die achterstand in te halen, voerde Sophia vzw, het Belgisch netwerk voor genderstudies, op vraag van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, minister van Werk en van Gelijke kansen en met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een haalbaarheidsstudie uit naar de oprichting van zo'n master genderstudies. Het eindrapport werd op 19 mei 2011 voorgesteld op een studiedag in het Instituut, in aanwezigheid van Minister Joëlle Milquet.

Sophia vzw ziet drie belangrijke redenen om snel werk te maken van een master genderstudies. Ten eerste komt de oprichting van zo’n master tegemoet aan een reële vraag vanuit het werkveld en van studenten. Dit kwam naar voren uit het marktonderzoek dat in het kader van de haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd. Vervolgens mag het wetenschappelijke belang van een masteropleiding niet worden genegeerd, omdat die de bestaande initiatieven inzake onderzoek en onderwijs verankert en op die manier versterkt. Ten derde is een master genderstudies ook maatschappelijk van belang, aangezien in België de gelijkheid van vrouwen en mannen een ‘werk in uitvoering’ is. Een master genderstudies zal bijdragen tot een grondige analyse van de mechanismen achter de aanhoudende discriminaties en stereotyperingen en tot het uitwerken van instrumenten om die ongelijkheden te bestrijden.   Sophia stelt de academische overheden en beleidsmakers een aantal concrete maatregelen voor om tot de oprichting van een master genderstudies te komen. Drie principes staan daarbij centraal: - het valideren van het bestaande aanbod van opleidingsonderdelen;
- interuniversitaire samenwerking;
- intercommunautaire samenwerking.   Als minister van Gelijke Kansen verheugt Joëlle Milquet zich over de bemoedigende resultaten van deze haalbaarheidsstudie. Ze herinnerde eraan dat het gelijkheidsbeleid zeer vaak gebaseerd is op onderzoeken door mannelijke en vrouwelijke experts in de materie en dat de ontwikkeling van een opleiding rond gender dus van essentieel belang is.   Contactpersonen – Sophia vzw:
Stéphanie Loriaux, co-voorzitster (FR & NL): 0499 17 19 73
Petra Meier, co-voorzister (NL & FR): petra.meier@ua.ac.be
Catherine Wallemacq, Franstalige coördinatrice: 0498 28 83 50
Lisa Wouters, Nederlandstalige coördinatrice: 0499 41 80 15 www.sophia.be - info@sophia.be     Sophia vzw, het Belgisch netwerk voor genderstudies, legt zich reeds twintig jaar toe op het stimuleren van genderstudiesonderzoek en -onderwijs. Daarnaast bevordert Sophia de contacten tussen de academische wereld, de vrouwenbeweging en de verschillende taalgemeenschappen.