16 jan 2004 18:00

Nacht- en ploegenarbeid minder belast

De programmawet van 22 décember 2003 bevat een steunmaatregel tot ploegen- en nachtarbeid ten gunste van de ondernemingen.

De programmawet van 22 décember 2003 bevat een steunmaatregel tot ploegen- en nachtarbeid ten gunste van de ondernemingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit om, vanaf 1 juli 2004, de bedrijfsvoorheffing op lonen van ploegen- en nachtarbeiders met 1% te verminderen. Het ontwerp regelt ook de werkwijze van de aangifte en bewijsstukken om deze vermindering van fiscale lasten voor bedoelde ondernemingen in te stellen.