29 aug 2020 10:35

Naleving van de fytosanitaire ISPM 15-norm door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de naleving van de ISPM 15-norm bewijst door behandelaars,  producenten en handelaars van verpakkingshout.

Het ontwerpbesluit is bedoeld om enkele punten te verduidelijken:

  • de toelatingsmodaliteiten voor de operatoren die de ISPM 15-norm gebruiken
  • de erkenningsmodaliteiten voor de certificeringsinstellingen waaraan de controle en de certificering van deze operatoren worden gedelegeerd
  • de nationale technische specificaties met betrekking tot het merkteken en, in voorkomend geval, de behandelings- en traceerbaarheidsvoorwaarden

Het vervangt het koninklijk besluit van 7 maart 2005, dat achterhaald is door de publicatie van de nieuwe Europese fytosanitaire Verordening (Verordening EU 2016/2031) en de evolutie van de ISPM 15-norm.

De ISPM 15-norm (internationale norm voor fytosanitaire maatregelen) legt de voorwaarden op waaraan verpakkingshout moet voldoen bij de uitvoer van alle soorten goederen naar derde landen die partij zijn bij de International Plant Protection Convention. Door verpakkingshout te gebruiken dat aan deze norm voldoet en dat voorzien is van een specifiek merkteken, garandeert de uitvoerder aan het nationale plantenbeschermingsorgaan van het land van invoer dat deze verpakkingen vrij zijn van plantenziekten en -plagen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.