13 mei 2011 13:29

Namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten

Regels inzake de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.

Regels inzake de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.

De ministerraad keurr een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor het optreden van de douaneautoriteiten en de procedures voor de inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten vastlegt.
 
Voortaan krijgen de douane en de economische inspectie van de FOD Economie de bevoegdheid om in kleinere namaakdossiers zelf minnelijke schikkingen te vorderen die varieert van 50 tot 550 000 euro, naargelang de ernst van de gepleegde inbreuken.

Door de overbelasting van de parketten worden de kleinere namaakdossiers vandaag nauwelijks vervolgd en veelal geseponeerd.
Door ze voortaan administratief af te handelen, wordt bij het gerecht capaciteit vrijgemaakt om zich in de grotere dossiers vast te bijten en worden de kleinere overtredingen effectief bestraft.
Het ontwerp wordt verzonden naar de Raad Van State waarna het gepubliceerd wordt en van toepassing is.