07 mei 2004 17:00

Nationaal Actieplan tegen partnergeweld

op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, alsook de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de nota betreffende het Nationaal Actieplan (NAP) 2004-2007 tegen het partnergeweld en met het plan dat er wordt bijgevoegd.

op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, alsook de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de nota betreffende het Nationaal Actieplan (NAP) 2004-2007 tegen het partnergeweld en met het plan dat er wordt bijgevoegd.

De grote lijnen van het NAP 2004-2007 werden uitgewerkt in functie van de evaluatie van het NAP 2001-2003 en het overleg in dit kader, de aanbevelingen van de Ministerraad van de Raad van Europa over de bescherming van de vrouwen tegen geweld en de kadernota integrale veiligheid (*). Hieruit komen 6 strategische krachtlijnen naar voren: - de sensibilisering, - de opvoeding en de opleiding, - de preventie, - de opvang en de bescherming van de slachtoffers, - de bestraffing, - de evaluatie van de acties. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 30 en 31 maart 2004.