23 dec 2015 16:48

Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block kennis van het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2016-2017. 

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCGZ) sloot voor de jaren 2016-2017 een akkoord af dat in het budgettaire kader past van de gezondheidszorgbegroting 2016 van de federale regering. Het akkoord is opgebouwd rond vijf centrale doelstellingen die in een langetermijnvisie passen over de manier waarop ons gezondheidszorgsysteem zich moet aanpassen aan de uitdagingen van de toekomst.

De vijf aandachtspunten zijn:

  • de bevestiging van de centrale rol van de huisarts voor preventie, behandeling en oriëntering van de patiënt
  • een geïntegreerde zorgaanpak voor chronische aandoeningen en arbeidsongeschiktheid
  • de continuïteit van de zorg organiseren waarbij huisartsenwachtposten, spoeddiensten en andere zorgmodi een globale en efficiënte werking moeten tot stand brengen
  • door een doelmatige zorg ruimte creëren voor nieuwe en innovatieve technieken en de inspanningen vergemakkelijken om gezondheidsdoelstellingen te realiseren
  • een toegankelijke zorg en financiële transparantie

Deze doelstellingen zijn in overeenstemming met het federale regeerakkoord.