13 mrt 2020 19:36

Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2020-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2020-2021 goed.

De belangrijkste maatregelen in het akkoord zijn:

  • de uitwerking van maatregelen over kostentransparantie van de tandheelkundige zorg
  • de uitwerking van een meerjarenplan voor de mondzorg, met het vastleggen van gezondheidsdoelstellingen en de integratie van de mondhygiënisten in de sector
  • de invoering van maximumtarieven voor enkele prestaties in een precies kader om de conventioneringsgraad van de tandheelkundigen te verhogen en tariefzekerheid en transparantie te garanderen aan de patiënten
  • den lineaire indexering van de honoraria met 1,95% op 1 maart 2020 en de stijging van het bedrag van het sociaal statuut tot 3200 euro

Ten laatste bij het uitvoeren van de technische berekeningen 2021 moet de nationale commissie tandheelkundigen-verzekeringsinstellingen duidelijk maken op welke wijze de nodige middelen kunnen worden vrijgemaakt om de verhoging van het bedrag van het sociaal statuut in 2021 structureel te financieren.

Het akkoord mag worden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.