08 okt 2010 13:04

Nationaal Geografisch Instituut

Overheidsopdracht voor Defensie

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad heeft minister van Defensie Pieter De Crem toelating verleend om een open meerjarige overeenkomst van vier jaar af te sluiten met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). De overeenkomst heeft betrekking op de levering van specifieke geografische producten en diensten aan Defensie.