25 apr 2014 18:27

Nationaal Hervormingsprogramma 2014

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo het nationaal hervormingsprogramma 2014 goed. 

Het nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De ambitieuze doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van 2011 worden bevestigd, niettegenstaande de economisch moeilijke omstandigheden. Het programma is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen.