30 mrt 2018 19:29

Nationaal noodplan betreffende de aanpak van een incident waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen worden gebruikt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het nationaal plan betreffende de aanpak van een crimineel incident of terroristische aanslag waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRNe) worden gebruikt.

In 2007 werd een specifiek plan uitgewerkt om een antwoord te bieden op de criminele of terroristische incidenten waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen (CBRN) betrokken zijn. Enkel de vrijwillige daden werden in aanmerking genomen en niet de ongevallen, die behandeld werden in andere plannen en dan ook niet leidden tot de afkondiging van het CBRN-plan. Het doel van dit noodplan was een antwoordstructuur te organiseren op de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Gelet op de goedkeuring van het koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag van 1 mei 2016, werd het CBRN-plan geactualiseerd teneinde conform te zijn met de in dit nieuwe besluit opgenomen bepalingen. Het rekening houden met het mogelijke gebruik van explosieve stoffen in combinatie met CBRN-stoffen verklaart de toevoeging van de vermelding 'e' op het einde van het acroniem CBRNe.

Concreet voorziet dit plan een gecoördineerd antwoord op de volgende situaties:

  • crimineel incident of CBRNe-aanslag in het buitenland
  • dreiging van een crimineel incident of CBRNe-aanslag in België
  • crimineel incident of CBRNe-aanslag in België