30 mrt 2018 19:29

Ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na de ministerraad en het kernkabinet vond een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel kondigde aan dat de budgettaire notificaties gevalideerd werden en voorgelegd mogen worden aan het parlement in het kader van de budgettaire controle. Vervolgens gaf hij toelichting bij twee belangrijke beslissingen die in het kernkabinet genomen werden. Enderzijds gaat het om de federale energiestrategie (zie presentatie in bijlage). Anderzijds betreft het de pensioensvoorwaarden met betrekking tot de zware beroepen. De minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wordt gemandateerd door de regering om het sociaal overleg te beginnen in het kader van deze structurele hervorming van de pensioenen. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen: