30 mrt 2018 19:29

Wijziging van de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden die beheerd worden door de Regie der gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst met terreinen, gebouwen en aanhorigheden wijzigt die beheerd worden door de Regie der gebouwen.

Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

  • de koninklijke kerk van Laken wordt uit de lijst geschrapt, met uitzondering van de koninklijke crypte en de kapel
  • het Zouavenmonument van Koksijde wordt aan de lijst toegevoegd

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen