30 mrt 2018 19:29

Gebundelde honoraria voor de laagvariabele zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

Conform het regeringsakkoord voorziet dit voorontwerp dat voor alle opnames die in de toekomst plaatsvinden en die een standaardproces van zorg vereisen dat weinig verschilt tussen patiënten en tussen ziekenhuizen, zal een identiek bedrag moeten gefactureerd worden en dat alle honoraria (behalve uitzonderingen) zal dekken, ongeacht de werkelijk verrichte verstrekkingen.

De bedoeling van het systeem is 'een uniforme prijs voor eenzelfde product', met name een voor elk ziekenhuis identieke financiering voor elke patiënt in dezelfde laagvariabele patiëntengroep. De eerste fase is de bundeling van de honoraria.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.