30 mrt 2018 19:29

Regie der gebouwen: verlenging van het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon om het huurcontract voor het vredegerecht van Waver II te verlengen. 

De hervorming van de vredegerechten houdt de hergroepering in van de vredegerechten in drie fases. In Waals-Brabant voorziet het plan Justitie de groepering van de vredegerechten Waver I en Waver II op eenzelfde locatie, om één enkele griffie mogelijk te maken. In afwachting van een behoeftenprogramma voor het geheel van de Justitiediensten in Waver, en met het oog op het behoud van de continuïteit van de overheidsdienst, wordt voor het vredegerecht van Waver II, chaussée de Bruxelles 8, een verlenging van het oorspronkelijk huurcontract voorgesteld. Het contract kan verlengd worden met periodes van zes maanden.