30 mrt 2018 19:29

Wijzigingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

Dit voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Deze hebben betrekking op:

  • de btw-regeling van toepassing op overdrachten om niet van onverkoopbare voedingsmiddelen
  • de btw-vrijstelling van toepassing op diensten inzake maatschappelijk werk, sociale zekerheid en bescherming van kinderen en jongeren
  • de vrijstelling ten voordele van bepaalde activiteiten van algemeen belang
  • het recht op aftrek van de btw geheven over de aankoop van geestrijke dranken
  • de verplichting om het btw-identificatienummer mee te delen
  • de forfaitaire regeling en de verplichtingen van eigenaars van nieuwe gebouwen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.